ออกแบบ เขียนแบบ

ฟู่อัน ให้บริการออกแบบ และเขียนแบบ ท่านทีมีความประสงค์ทีจะมีบ้านอยู่อาศัย หรืออาคาร ตามสไตล์แบบบ้านสวยๆ ที่ท่านต้องการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยในการปลูกสร้าง ตามงบประมาณของท่าน โดยสถาปนิก และวิศวกร พร้อมจัดทำ ภาพบ้านจริงในมุมต่างๆก่อนสร้างจริง